Dik Üçgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Dik Üçgenin çevresini ve alanını hesaplamak için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Dik Üçgen Çevre ve Alan Hesaplama Aracı

Dik Üçgen Nedir?

Dik Üçgen, iç açılarından biri 90 derece olan üçgendir.

Dik Üçgenin Özellikleri

 • 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüs olarak adlandırılır. Diğer kenarlara dik kenar denir.
 • Hipotenüs, dik üçgenin en uzun kenarıdır çünkü en büyük dereceli açının karşısındadır.
 • İki köşegeni vardır ve uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirini ortalar.

Özel Dik Üçgenler

 • 3-4-5 üçgeni. Kenar uzunlukları 3-4-5 ve katları olan üçgenler.
 • 5-12-13 üçgeni. Kenar uzunlukları 5-12-13 ve katları olan üçgenler.
 • 8-15-17 üçgeni. Kenar uzunlukları 8-15-17 ve katları olan üçgenler.
 • 7-24-25 üçgeni. Kenar uzunlukları 7-24-25 ve katları olan üçgenler.

İkizkenar Dik Üçgen

 • Dik kenarları birbirine eşit olan üçgenlerdir.
 • Açıları 90, 45, 45 derecedir.
 • Yükseklik hipotenüsün yarısı kadardır.
 • Dik açıdan hipotenüse giden yükseklik aynı zamanda açıortaydır ve kenarortaydır.

Dikdörtgen Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Kenarları a ve b olan dikdörtgenin çevresi a ve b'nin toplamının iki katıdır.

Dikdörtgen çevre formulü: 2(a+b)

Örneğin kenarları 2 ve 4 birim olan bir dikdörtgenin çevresi 12 birim'dir.

Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Kenarları a ve b olan dikdörtgenin alanı a ve b'nin çarpılmasıyla bulunur.

Dikdörtgen alan formulü: a.b

Örneğin kenarları 2 ve 4 birim olan bir dikdörtgenin alanı 8 birim2'dir.

Yorum Yapın

user