Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplamak için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Dikdörtgen Çevre ve Alan Hesaplama Aracı

Dikdörtgen Nedir?

Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, açıları dik, kenarları paralel olan dörtgendir.

Dikdörtgenin Özellikleri

  • Bütün açıları 90 derecedir.
  • Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
  • İki köşegeni vardır ve uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirini ortalar.
  • Dikdörtgenin içindeki herhangi bir noktaya köşelerden doğrular çizildiğinde, karşılıklı köşelerden çizilen 2 doğrunun karelerinin toplamı, diğer karşılıklı iki çizginin karelerinin toplamına eşit olur.

Dikdörtgen Çevresi Nasıl Hesaplanır

Kenarları a ve b olan dikdörtgenin çevresi a ve b'nin toplamının iki katıdır.

Dikdörtgen çevre formulü: 2(a+b)

Örneğin kenarları 2 ve 4 birim olan bir dikdörtgenin çevresi 12 birim'dir.

Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır

Kenarları a ve b olan dikdörtgenin alanı a ve b'nin çarpılmasıyla bulunur.

Dikdörtgen alan formulü: a.b

Örneğin kenarları 2 ve 4 birim olan bir dikdörtgenin alanı 8 birim2'dir.

Yorum Yapın

user