Emlak Vergisi Hesaplama 2019

Emlak vergisi hesaplama için gerekli verileri hesaplama aracına girerek "Hesapla" butonuna basınız.

Emlak Vergisi Hesaplama Aracı

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi devlet tarafından bina, arsa, arazi gibi taşınmazlar üzerinden alınan vergi tipidir. Taşınmazın tapusuna sahip olan kişiler vergi mükellefidir ve vergisini her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte emekliler, engelliler, ev hanımları, işsizler, gaziler, şehitler, dul ve yetimler üzerine sadece bir taşınmaz kayıtlı olmak kaydıyla belirli şartlarla vergi ödemekten muaftırlar.

Emlak Vergisini Etkileyen Faktörler

Emlak vergisi hesaplanırken pek çok farklı faktör taşınmazın değerinde değişikliğe sebep olabilir. Verginin belirlenmesinde ana etkenlerden birtanesi binanın rayiç bedelidir. Bu bedel binanın yeni olması, bina üzerindeki tahribatlar, binanın ticari amaçla kullanılmaya başlaması, çevresindeki evlerin fiyatlarının artması gibi pek çok farklı etkenden dolayı değişebilir. Aynı zamanda emlak vergisi belirlenirken taşınmazın büyükşehir sınırlarında mı, yoksa büyükşehir dışında bir bölgede mi yer aldığına bakılıyor. Buna göre bir taşınmaz için aşağıdaki şekilde vergisi oranları belirlenmiş oluyor.

# Mesken Mesken Olmayan Yapı Arsa Arazi
Büyükşehirde binde 2 binde 4 binde 6 binde 2
Büyükşehirde Değil binde 1 binde 2 binde 3 binde 1

Büyükşehir Olan İller Hangileridir?

 • Adana
 • Ankara
 • Antalya
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bursa
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Eskişehir
 • Erzurum
 • Gaziantep
 • Hatay
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kahramanmaraş
 • Kayseri
 • Kocaeli
 • Konya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muğla
 • Ordu
 • Sakarya
 • Samsun
 • Şanlıurfa
 • Tekirdağ
 • Trabzon
 • Van

Arazi ve Arsa Arasındaki Fark Nedir?

Arazi belediye tarafından imar uygulaması geçirilmeyen toprak parçalarıdır. Sınırları işaretlerle belirlenmiştir ve yapılaşmaya uygun değildir. Arsa ise, belediye tarafından sınırları içerisinden imar uygulaması geçilmiş toprak parçasıdır. Arsalar üzerine yapı inşaa edilebilir ve bu yapılar arsa üzerine kayıt ettirilebilir.

Emlak Vergisi Hesaplama

"Emlak vergisi ne kadar" hesaplaması yapılırken vergiye tabi olan taşınmazın gayrimenkul değeri hesaplanır ve değer her yıl belediyeler tarafından değer artışı oranında güncellenir. Bu işleme yeniden değerleme oranı denir. Örnek vermek gerekirse, Ankara'da 2018 yılında rayiç bedeli 300 bin lira olan bir daire düşünelim. Dairenin bulunduğu bölge için yeniden değerleme oranı ise %5 dairenin 2019 yılındaki değeri 300.000x5/100= 15.000 TL kadar artmış demektir. Bu durumda taşınmaz sahibi 2019 yılı için 315.000 TL rayiç bedel üzerinden vergi ödeyecektir. Taşınmaz Ankara'da yani büyükşehir sınırlarında yer aldığı için binde 2 üzerinden vergilendirilecektir. Yani bu daire 2019 yılı için 315.000 x %0,2=630 TL olarak belirlenmiş olacaktır.

Emlak Vergisi Kültür Payı Nedir?

Belirlenen yıllık vergi tutarı üzerinden taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlenmesi amacıyla kültür payı alınmaktadır. Bu payın amacı, taşınmazın bulunduğu ildeki kültür varlıklarına yapılacak yatırımlara gelir sağlamaktır. Kültür payı her yıl taşınmaza ait belirlenen vergi tutarının %10'u kadardır. Yukarıdaki örnekten devam edersek, 630 TL olarak belirlenen vergi tutarının %10'u 63 TL çıkmaktadır. Bu nedenle taşınmaz sahibi 630 TL + 63 TL= 693 TL yıllık vergi ödeyecektir.

Emlak Vergisi Ne zaman Ödenir?

Her yıl belirlenen vergi istenirse iki eşit taksitle istenirse de tek seferde ödenebilir. İlk taksitinizi 31 Mayıs tarihine kadar, ikinci taksitinizi ise 30 Kasım tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Yorum Yapın

user