İkizkenar Üçgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

İkizkenar üçgenin çevresini ve alanını hesaplamak için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

İkizkenar Üçgen Çevre ve Alan Hesaplama Aracı

İkizkenar Üçgen Nedir?

İki kenarı ve bu iki kenarın taban açıları birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

İkizkenar Üçgen Özellikleri

  • Tepe açısının açıortayı, yükseklik ve kenarortaydır.
  • Eş kenara ait yükseklikler eşittir.
  • Eş kenarlara ait kenarortaylar eşittir.
  • Eş açılara ait açıortaylar eşittir.

İkizkenar Üçgen Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Kenarları a, a ve b birim olan ikizkenar üçgenin çevresi kenar uzunluklarının toplamıyla bulunur.

İkizkenar üçgen çevre formulü: 2a+b

İkizkenar Üçgen Alanı Nasıl Hesaplanır?

a, a ve b birim kenar uzunluklarına sahip ikizkenar üçgenin alanı x üçgenin çevre uzunluğunun yarısı olacak şekilde aşağıdaki formülle hesaplanır.

İkizkenar Üçgen alan formulü: √(x.(x-a).(x-a).(x-b))

Yorum Yapın

user