Karekök Hesaplama

Karekök hesaplamak için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Karekök Hesaplama Aracı

Karekök Nedir?

Kare alma işleminin tersine karekök alma işlemi denir. Dolayısıyla karekök, üslü ifadelerin tam tersidir. Örneğin 5'in karesi 25'dir. Buradan 25'in karekökünün 5 olduğu sonucuna varılır. Başka bir ifadeyle a2 = b ise a, b'nin kareköküdür.

Karekök ifadesi √ işareti ile gösterilir.

Yorum Yapın

user