Kira Stopaj Hesaplama

İşyerinizin net ya da brüt kirasını hesaplama aracına girerek stopaj vergisini hesaplayabilirsiniz.

Kira Stopaj Hesaplama Aracı

Stopaj Vergisi Nedir?

Stopaj (vergi tevkifatı) kaynakta kesilen bir ödemedir. Kira stopajı gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri tarafından iş yeri sahipleri adına vergi dairesine ödenir. Vergilendirilen gelir iş yeri sahibinin geliridir ancak ödeme kiracı tarafından yapılır. Yani iş yeri sahiplerinin stopaj ile ilgili sorumlulukları yoktur.

Yukarıda da belirtildiği gibi stopaj kaynakta kesilir. Bunun anlamı ödeme sürecinde bürokratik işlemlerin, dolayısıyla uzun süreçlerin söz konusu olmamasıdır. Konut kiralarında stopaj söz konusu değildir, stopaj sadece gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri tarafından iş yeri olarak kullanılan yapılar için kullanılır.

Kira Stopajı Ne Kadar?

Kira stopajı, iş yeri brüt kirasının %20'si kadardır.

Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Kira stopajı brüt kira üzerinden hesaplanır. Brüt kira tutarı'nın %20'si stopaj olarak ödenir. Net kira tuturı üzerinden hesaplama yapılacaksa, öncelikle brüt kiranın hesaplanması gerekir. Net kira tutarının 1.25 ile çarpılmasıyla brüt kira bulunur. Bunulan brüt kiranın %20'si alınarak stopaj hesaplanır.

Örneğin, brüt kira tutarı 1000 TL olan bir iş yerinin stopajı 1000'in %20'si yani 200 TL'dir.

Net kira tutarı 1000 TL olan bir iş yerinin stopajını bulmak için ise 1000 x 1.25 işlemiyle 1250 TL brüt tutara ulaşılır. Stopaj ise 1250'nin %20'si yani 250 TL'dir.

Yorum Yapın

user